پربازدیدترین مقالات علمی با موضوع ادبیات کودک و نوجوان معرفی شدند


پربازدیدترین مقالات علمی نمایه شده در پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاددانشگاهی SID با موضوع ادبیات کودک و نوجوان براساس میزان بازدید مخاطبان مشخص و معرفی شدند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85163623/%D9%BE%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D9%88-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C