پذیرش 679 هزار مسافر نوروزی در مراکز اسکان طلاب/ در انتظار برخی از مدارس اورژانس شرق کشور

سید سعید مقدم زاده در گفت وگو با ایسنا وی آخرین آمار ثبت شده سامانه اسکان نوروزی فرهنگیان را اعلام کرد و گفت: بر اساس آخرین آمار تا 12 فروردین 1402 تعداد مسافران پذیرفته شده در این زمان 679 هزار و 308 نفر در قالب 170 هزار و 406 خانوار است.

مدیرکل رفاه و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش از پذیرش 679 هزار مسافر نوروزی برای حضور در مراکز اقامتی آموزشی خبر داد.

مدیرکل رفاه و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش همچنین شش استان دارای بیشترین مسافر را اعلام کرد و گفت: فارس، خراسان رضوی، اصفهان، بوشهر، خوزستان و هرمزگان به ترتیب بیشترین تعداد مسافر نوروزی را داشته اند.

مقدم زاده در پایان گفت: با توجه به پیش بینی بارندگی توسط کارشناس هواشناسی شرق کشور، مدارس اورژانس منتخب در طرح اسکان این مناطق معطل شدند.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402010300917/%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%DB%B6%DB%B7%DB%B9-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4

وی افزود: میزان پذیرش به یک میلیون و 46 هزار و 168 نفر روز رسیده و آمار رو به افزایش است.