پذیرش 513 هزار مسافر نوروزی در مراکز اسکان طلاب / افزایش 10 درصدی مدارس پذیرش مسافر

مدیرکل رفاه و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش از پذیرش 513 هزار مسافر نوروزی برای حضور در مراکز اسکان آموزشی خبر داد و گفت: با توجه به بارندگی و تغییر آب و هوا، 10 درصد مدارسی که باید پذیرای مسافران نوروزی باشند به این شهر منتقل شده اند. ستاد و اسکان فرهنگیان اضافه شده است.

وی افزود: میزان پذیرش به 818 هزار و 87 نفر روز رسیده است و آمار رو به افزایش است.

مدیرکل رفاه و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش همچنین شش استان دارای بیشترین مسافر را اعلام کرد و گفت: فارس، خراسان رضوی، اصفهان، بوشهر، خوزستان و هرمزگان به ترتیب بیشترین تعداد مسافر نوروزی را داشته اند.

وی افزود: با توجه به بارندگی و تغییر اقلیم 10 درصد مدارسی که پیش بینی می شود پذیرای مسافران نوروزی باشند به چرخه ستاد اسکان فرهنگیان اضافه شده است که در این میان استان مازندران با 60 کانکس جدید پذیرای مسافران نوروزی است.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402010200579/%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%DB%B5%DB%B1%DB%B3-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B1%DB%B0

مقدم زاده افزود: 57.65 کلاس درس در 7 هزار و 226 مدرسه آماده شده است که در شرایط خاص به تعداد مدارس و کلاس های درس افزوده می شود.

مدیرکل رفاه و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش مراکز آماده پذیرایی از مسافران نوروزی را برشمرد و گفت: 405 مرکز آموزشی و رفاهی، 300 کمپ با 3000 سوئیت و 50 پردیس دانشگاه فرهنگیان با ظرفیت 2000 اتاق آماده شده است. محل اقامت.

سید سعید مقدم زاده در گفت وگو با ایسنا. وی آخرین آمار ثبت شده سامانه اسکان نوروزی فرهنگیان را اعلام کرد و گفت: بر اساس آخرین آمار تا 11 فروردین 1402 تعداد مسافران پذیرفته شده تا آن زمان 513 هزار و 329 نفر در قالب 130 هزار و 799 خانوار بوده است.

به گفته مقدم زاده، در بین شکایات ثبت شده در سامانه 09629 مسافران نوروزی، شکایتی از اداره آموزش و پرورش و اسکان ثبت نشده است.