پذیرش دانشجویان پزشکی افغانستانی در دانشگاه علوم پزشکی ایران

پذیرش دانشجویان پزشکی افغانستانی در دانشگاه علوم پزشکی ایران با امضای تفاهم‌نامه همکاری با دانشگاه علوم پزشکی سبزوار محقق می‌شود.

به گزارش ایسنا، در نشست مشترک میان دانشگاه علوم پزشکی ایران و دانشگاه علوم پزشکی سبزوار تفاهم نامه همکاری‌های علمی، آموزشی و پژوهشی مشترک منعقد شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایران، در این راستا با انعقاد این تفاهم نامه که به امضای دکتر عبدالرضا پازوکی رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران و دکتر سالاری رئیس دانشگاه علوم پزشکی سبزوار رسید، همکاری‌های مشترک در زمینه جذب و پذیرش دانشجویان افغانستانی در رشته‌های پزشکی آغاز شد.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402110906895/%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86