پذیرش ارشد بدون آزمون دانشگاه فرهنگیان چه شرایطی دارد؟ | شرایط پذیرش ارشد بدون آزمون دانشگاه فرهنگیان

صفحه اقتصاد در این خبر به توضیحاتی درباره شرایط پذیرش ارشد بدون آزمون دانشگاه فرهنگیان پرداخته شده است. متقاضیان ثبت نام متعهد به خدمت آموزش و پرورش به صورت پذیرش بدون آزمون (استعداد درخشان) در مقطع کارشناسی ارشد نیم سال اول سال تحصیلی 1403-1402 دانشگاه … – صفحه اقتصاد در …
منبع خبر: صفحه اقتصاد
دسته بندی خبر: دانش

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020305349292929024/%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%87-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%9F-%26%23124%3B