پخش جلسه دادگاه به صورت مجازی و علنی برای دانشجویان حقوق دانشگاه تهران

این جلسه رسیدگی مربوط شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان جنوبی در رسیدگی به اعاده دادرسی بود که به مدت ۵۰ دقیقه به طول انجامید.

به گزارش ایسنا، در همکاری مشترک دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و مرکز تحول قوه قضائیه، روز سه‌شنبه ۲ خرداد ماه ۱۴۰۲، یک جلسه دادگاه به صورت مجازی برای دانشجویان این دانشکده در کلاس درس پخش شد.

دکتر حسن محسنی، دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران که استاد این کلاس بود، درباره تجربه پخش علنی دادگاه در کلاس درس دانشگاه تهران، با ابراز امیدواری نسبت به اینکه در این زمینه تعامل بیشتر فراهم شود، تاکید کرد: اجرای درست اصل علنی بودن دادرسی که امروزه با کمک تکنولوژی‌های راه دور، دستیابی بیشتر و همگانی‌تری دارد، بی‌گمان در آموزش حقوق و نیز در نظارت مردمی بر اجرای قانون در دادگستری اثر دارد.

شکل جدیدی از اجرای اصل ۱۶۵ قانونی اساسی درباره علنی بودن دادگاه‌ها، در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران تجربه شد.

جریان دادرسی و استماع ادعاها و دفاعیات اصحاب دعوا به صورت علنی و مجازی برای دانشجویان پخش شد و منجر به سولات بسیاری از سوی دانشجویان گردید.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402030301984/%D9%BE%D8%AE%D8%B4-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87