پبام سرپرست وزارت آموزش و پرورش برای درگذشت استاد بزرگ آموزش فارسی به غیرفارسی زبانان


تهران- ایرنا- سرپرست وزارت آموزش و پرورش و معاون پیشین بنیاد سعدی، در پیامی درگذشت «احمد صفارمقدم» استاد بزرگ آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان را تسلیت گفت.

منبع: https://www.irna.ir/news/85122703/%D9%BE%D8%A8%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4