پایان کار اجلاس روسای دانشگاه‌ها در شیراز/ تجلیل از برگزارکنندگان «حامیم»


تهران- ایرنا- اجلاس روسای دانشگاه‌های سراسر کشور با حضور مدیران و دولتمردان حوزه علم و فناوری و آموزش عالی، تجلیل از برگزارکنندگان دوره نخست طرح حامیم و آمادگی برای برگزاری دوره دوم طرح، مهم‌ترین اخبار هفته گذشته آموزش عالی بود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85113475/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86