پاسخ رئیس جمهور به دانشمندان/دغدغه ها و پیشنهادات پژوهشگران برتر ایرانی چه بود؟


تهران- ایرنا- سخنگوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به اهمیتی که رئیس جمهور برای دانشمندان و دیدارهای مستمر وی با جامعه دانشگاهی قائل است، گفت: آیت الله سیدابراهیم رئیسی در دیدار با تعدادی از شخصیت های برجسته کشور محققان ضمن شنیدن مداخلات آنان، راهکارهایی برای حل مشکلات معیشتی و جلوگیری از مهاجرت نخبگان یافتند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85069101/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%AD%D8%A8%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%BA%D8%AF%D8%BA%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86