پاسخ به اعتراضات رتبه بندی معلمان باید در اولویت آموزش و پرورش باشد

امام جمعه اهر با اشاره به اهمیت بیانیه گام دوم انقلاب افزود: بیانیه گام دوم انقلاب در مجموعه آموزش و پرورش اجرا شود. – جواد حاجی زاده در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان اهر افزود: توطئه های دشمنان در تحریک جوانان دهه ی هشتادی، مسمومیت دانش آموزان و تعطیلی مدارس علی رغم …
منبع خبر: روز نو
دسته بندی خبر: سیاسی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020210235443820544/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4