ویژه برنامه های اتحادیه اسلامی دانش آموزان در ماه مبارک رمضان


تهران- ایرنا- اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان در ماه مبارک رمضان ویژه برنامه های قرآنی دانش آموزان سراسر کشور برگزار می کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85072316/%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86