ویدیو/ ترس کلاس اولی‌ها از مدرسه؛ والدین چه کنند؟

ویدیو/ ترس کلاس اولی‌ها از مدرسه؛ والدین چه کنند؟

اول مهر به ویژه برای کلاس اولی‌ها همیشه اضطراب پنهانی را به همراه دارد که بعضاً آشکار شده و در مواقعی به بروز علائم جسمانی و بهانه‌تراشی‌های مختلف برای اقناع والدین به منظور دوری از حضور در مدرسه می‌انجامد. با این حال به گفته کارشناسان حوزه روانشناسی کودک و نوجوان با تکنیک‌هایی می‌توان این اضطراب و ترس را کاهش داد.

خبرنگار: مینا عبادی / تصویربردار و تدوینگر: امین نصراللهی

منبع: https://www.isna.ir/news/1402063019183/%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF