ویتنام: سینمای قوی و پیشرفته ایران برای مردم هانوی بسیار جذاب است


تهران- ایرنا- معاون وزیر فرهنگ، ورزش و گردشگری ویتنام در دیدار با سفیر ایران در این کشور ضمن استقبال از انعقاد اسناد همکاری و برگزاری هفته فیلم و موسیقی ایران در ویتنام، تاکید کرد: سینمای قوی و پیشرفته ایران برای مردم هانوی بسیار جذاب است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85053046/%D9%88%DB%8C%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D9%88%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%B0%D8%A7%D8%A8