وقوع رویداد ال نینو قطعی است


تهران- ایرنا- کارشناسان هشدار می دهند که وقوع رویداد بزرگ ال نینو امسال تقریبا قطعی است و می‌تواند تا سال ۲۰۲۴ ادامه یابد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85109674/%D9%88%D9%82%D9%88%D8%B9-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84-%D9%86%DB%8C%D9%86%D9%88-%D9%82%D8%B7%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA