وضعیت منابع آموزشی از حیث کیفیت عکس و تصویرگری مطلوب نیست/لزوم حمایت از تنوع بخشی منابع آموزشی

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌‍ریزی آموزشی با بیان اینکه این سازمان در موقعیتی قرار دارد که باید از تنوع بخشی به فرصت‌ها و منابع آموزشی متکثر حمایت کند گفت: منابع آموزشی ما از حیث عکس و تصویرگری ازنظر کیفی در وضعیت مطلوب و ایده آل قرار ندارند و جشنواره دوسالانه عکس و تصویرگری از مهمترین مسیرها برای جبران این کاستی‌ها به شمار می‌رود.

وی افزود: بسیاری از اهدافی که به دنبال آن هستیم با یک رسانه آموزشیِ واحد امکان تحقق ندارد. سازمان پژوهش در موقعیتی قرار دارد که باید از تنوع بخشی به فرصت ها و منابع آموزشی متکثر حمایت کند.

لطیفی تاکید کرد: نیازمند تصاویر و طراحی ها و عکس های شوق برانگیز، تربیت کننده و آموزشی هستیم.

دبیر دوازدهمین دوره جشنواره ملی دوسالانه عکس و تصویرگری رشد با اشاره به اینکه هیئت داوران بخش عکس پس از بازبینی‌های متعدد ۳۵ عکس دانش آموزی، ۴۳ عکس در بخش معلمان و مربیان و ۹۹ عکس در بخش عکاسان حرفه‌ای را جهت نمایش در نمایشگاه انتخاب کرد گفت: هیئت داوران بخش تصویرگری نیز در بخش دانش آموزی ۹ اثر، در بخش معلمان و مربیان ۲۰ اثر، در بخش هنرمندان حرفه‌ای ۵۸ اثر برای نمایشگاه انتخاب کردند.

لطیفی با اشاره به اینکه بعضا این تصور وجود دارد که ما بیشتر متصدی و تولیدکننده صرف محتوا هستیم گفت: در گذشته مسیری برای اصلاح این ذهنیت طی شده و باید در ادامه آن مسیر مصمم باشیم. باید از تصدی گری به سمت تامین مواد و محتوای آموزشی از سوی افراد و نهادهای بیرونی هم حرکت کنیم و جشنواره عکس رشد هم از این حیث فرصت مغتنمی است که باید قدر آن را بدانیم.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402023018959/%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%DB%8C%D8%AB-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%88-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%A8-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌‍ریزی آموزشی با بیان اینکه عکس و تصویرگری و جشنواره‌هایی که سازمان پژوهش با توجه به این ضرورت برگزار می‌کند نیازمند بازتعریف هستند اظهار کرد: جشنواره‌ها باید با توجه به نیاز آموزش و پرورش بازمهندسی و بازتعریف شوند که این ضرورت امسال تاحدودی در این جشنواره دنبال شده ولی باید تقویت شود.

 به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام‌والمسلمین علی لطیفی در دوازدهمین دوره جشنواره ملی دوسالانه عکس و تصویرگری رشد که در مدرسه تاریخی دارالفنون برگزار شد، با بیان اینکه یکی از سیاست‌های سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی به عنوان مسئول برنامه‌ درسی، تنوع بخشی به فرصت‌های یادگیری و منابع آموزشی است گفت: اکنون یک ضرورت در زمانه ما، در دسترس بودن مواد و محتوای متنوع و جذاب است و نهاد آموزش و پرورش چاره‌ای ندارد جز اینکه به این تنوع بخشی بیندیشد.

موسوی افزود: از بین آثار نمایشگاهی در گروه بزرگسال بخش عکس هفت نفر حائز رتبه و ۱۲ نفر شایسته تقدیر شناخته شدند. در گروه دانش آموزی پنج نفر به طور مساوی برگزیده و سه نفر شایسته تقدیر شناخته شدند. همچنین از بین آثار نمایشگاهی بخش تصویرگری و در گروه بزرگسال ۱۲ نفر حائز رتبه و دونفر شایسته تقدیر شناخته شدند. در این بخش در گروه دانش آموزی چهارنفر به طور مساوی برگزیده شدند.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌‍ریزی آموزشی افزود: رویکرد جشنواره باید به این سمت برود که نقش تصویر و عکس را نه به مثابه ابزار آموزش دهنده بلکه به عنوان موقعیت رشد و پرورش دهنده دانش آموز درنظر بگیرد. جشنواره یکی از مهمترین فرصت‌های ماموریت پذیری سازمان نسبت به ماموریت‌هایش است.

وی افزود: ۷۷۵۲ اثر از ۱۶۱۷ هنرمند دریافت کردیم که ۶۹۳۸ عکس و ۵۸۷ مورد تصویرگری بود که در این میان ۱۷۶۵ اثر مربوط به گروه دانش آموزی، ۳۵۷ اثر مربوط به هنرمندان حرفه ای و ۶۸۰ اثر مربوط به هنرمندان فرهنگی بود. آثار گروه معلمان و مربیان در فرایند مجزایی بررسی و داوری شد. هیئت انتخاب در بخش عکس از بین عکس‌های رسیده ۳۳۷۰ قطعه را پالایش کرد و در انتخاب هیئت داوران قرار داد.

به گزارش ایسنا، سیدعلی موسوی، دبیر دوازدهمین دوره جشنواره ملی دوسالانه عکس و تصویرگری رشد با بیان اینکه زبان تصویر زبانی است که انسان‌ها می‌توانستند عواطف، احساسات و هرآنچه پیرامون شان می‌گذشت را روایت کنند گفت: به همت دفتر انتشارات کمک آموزشی، فراخوان جشنواره در دو گروه سنی دانش آموزی و بزرگسال مهرماه سال گذشته منتشر شد.

وی با بیان اینکه منابع آموزشی ما از حیث عکس و تصویرگری ازنظر کیفی در وضعیت مطلوب و ایده آل قرار ندارند و این جشنواره از مهمترین مسیرها برای جبران این کاستی‌ها به شمار می‌رود گفت: نیاز ما به عکس و تصویرگری صرفا برای آموزش نیست. درست است که تصویر و عکس در تعمیق آموزش اثر دارد، اما مسئله مهم پرورش است. خوانش تصویر به رشد توانمندی‌ها و خلاقیتهای دانش آموزان کمک می‌کند.