وزیر ی که به آموزش و پرورش نیامده زیر قولش درباره رتبه بندی معلمان زد!

وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش حتی به وعده های زمان سرپرستی اش درباره رتبه بندی معلمان عمل نکرده است. – وزیر ی که به آموزش و پرورش نیامده زیر قولش درباره رتبه بندی معلمان زد! وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش حتی به وعده های زمان سرپرستی اش درباره رتبه بندی معلمان عمل نکرده است. …
منبع خبر: نبض بازار
دسته بندی خبر: سیاسی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020317290265954304/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AF%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%82%D9%88%D9%84%D8%B4