وزیر فرهنگ، رئیس شورای هنر شد


تهران- ایرنا- تأیید نهایی ۷ مصوبه شورای‌های تخصصی زیر مجموعه، اصول ۱۰گانه حاکم بر بازنگری آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت‌های علمی دانشگاه‌ها و مراکز علمی، انتخاب رئیس شورای هنر و انتخاب ۴ نفر اعضای حقیقی هیأت امنای سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی بودند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85370919/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%86%D8%B1-%D8%B4%D8%AF