وزیر علوم: محدودیتی برای جذب نخبگان به عنوان عضو هیات‌علمی نداریم


تهران – ایرنا – وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: محدودیتی برای جذب نخبگان به عنوان عضو هیات‌ علمی یا یاوران علمی نداریم و هر تعدادی که سازمان اداری استخدامی مجوز دهد، آماده جذب هستیم.

منبع: https://www.irna.ir/news/85372266/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D9%86%D8%AE%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85