وزیر علوم: دانشگاه تهران پرچمدار ترویج علم و فرهنگ کشور است


تهران – ایرنا – وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در آئین رونمایی از سردر دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، این دانشگاه را نماد آموزش عالی کشور و پرچمدار ترویج علم و فرهنگ ایران توصیف کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85099673/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%DA%86%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AC-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA