وزیر بهداشت: ۴۰ درصد محصولات پزشکی کشور تولید شرکت‌های دانش‌بنیان است


تهران – ایرنا – وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تاکید بر اینکه این مجموعه در رشد مقالات و ایجاد محصول کاربردی موثر عمل کرده، از رشد حدود ۱۲ درصدی محصولات فناورانه که به مرحله تجاری سازی رسیده است خبر داد و گفت: ۴۰ درصد محصولات پزشکی کشور اکنون در شرکت های دانش بنیان تولید می شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85161450/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%DB%B4%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86