وزیر بعدی آموزش و پرورش باید مورد حمایت همه جانبه باشد


تهران- ایرنا- نماینده یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی گفت: فردی که به عنوان وزیر آموزش و پرورش انتخاب می‌شود باید مورد حمایت همه جانبه قرار گیرد زیرا تعلیم و تربیت رسالت سنگینی است و همه قوا باید پای کار باشند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85123041/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF