وزیر اسبق آموزش و پرورش: نظام اسلامی باید دانش‌آموز مقید به شعائر اسلامی تربیت کند


شیراز-ایرنا- وزیر اسبق آموزش و پرورش و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه معلم باید متصل به نظام فکری مستقل باشد، گفت: نظام لیبرالی، دانش آموز لیبرال و نظام کمونیستی، دانش آموز کمونیست تربیت می کند بنابراین نظام اسلامی باید دانش آموزان مقید به شعائر اسلامی تربیت کند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85120994/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%82-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2-%D9%85%D9%82%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%B1