وزیر آموزش و پرورش مقابل دوربین پرسشگر می‌رود


تهران – ایرنا – برنامه «پرسشگر» شبکه آموزش سیما، امروز یکشنبه به مناسبت بازگشایی مدارس به صورت ویژه با حضور وزیر آموزش و پرورش روی آنتن می‌رود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85237575/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4%DA%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AF

دینار عراق در بازار داخلی هم ۳۸ (سی و هشت ) تومان قیمت خورد. تائید رمز عبور.