وزیر آموزش و پرورش: دانش‌آموزان عامل ارزیابی معلمان می‌شوند


تهران – ایرنا – وزیر آموزش و پرورش گفت: دانش آموزان از سال آینده یکی از عوامل ارزشیابی معلمان خواهند بود و استقرار سامانه ارزشیابی معلم توسط خانواده را خواهیم داشت.

منبع: https://www.irna.ir/news/85362951/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF