وزیر آموزش و پرورش از اعزام یک میلیون دانش آموز به راهیان نور خبر داد

یک میلیون دانش آموز به اردوهای راهیان نور و پیشرفت اعزام می شوند. – وزیر آموزش و پرورش گفت: یک میلیون دانش آموز به اردوهای “راهیان نور و پیشرفت” اعزام می شوند. به گزارش گروه اجتماعی وی افزود:دانش آموزان با حضور در مناطق عمیاتی هشت سال دفاع مقدس به صورت پیوسته واقعیت …
منبع خبر: ایسکانیوز
دسته بندی خبر: اجتماعی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021139053546178560/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2