وزیران خارجه ایران واندونزی درباره تحولات منطقه ای و بین المللی گفتگو کردند


تهران – ایرنا – حسین امیر عبداللهیان در ادامه دیدارهای دوجانبه با مقامات شرکت کننده در پنجاه و دومین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو  با “رتنو مرصودی” همتای اندونزیایی خود دیدار و درباره برخی از موضوعات ‌مورد علاقه دوجانبه، منطقه‌ای و بین المللی گفت گو کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85042784/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C