وزارت علوم از راه‌اندازی مراکز نوآوری در دانشگاه‌ها حمایت می‌کند


اردبیل – ایرنا – سرپرست معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از حمایت‌های این وزارتخانه برای راه‌اندازی مراکز نوآوری دانشکده‌ای در دانشگاه‌ها خبر داد و گفت: شناسایی، استعدادیابی و هدایت تحصیلی دانشجویان نیز در قالب طرح ملی ترویج کارآفرینی انجام می‌شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85162139/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF