وزارت آموزش و پرورش با «صحرایی» سامان می‌گیرد


تهران- ایرنا- نماینده مردم سنندج، کامیاران و دیواندره در مجلس شورای اسلامی گفت: موافق وزیر پیشنهادی هستم، چراکه هرچه سریع‌تر باید وزارت آموزش و پرورش تعیین تکلیف شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85122417/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D8%A7-%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF