ورود به سامانه سجفا / نحوه ورود به سامانه سجفا فرهنگیان sajfa.cfu.ac.ir + دریافت رمز عبور سامانه سجفا

ورود به سامانه سجفا / نحوه ورود به سامانه سجفا فرهنگیان sajfa.cfu.ac.ir + دریافت رمز عبور سامانه سجفا – با توجه به این ویژگی نام کاربری و رمز عبور افراد با یکدیگر متفاوت بوده و هر شخصی برای وارد شدن به سامانه به اطلاعات کاربری اختصاصی خود نیاز خواهد داشت. همچنین لازم به ذکر است …
منبع خبر: اندیشه معاصر
دسته بندی خبر: فناوری

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020204456045922304/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%AC%D9%81%D8%A7-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%AC%D9%81%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86