وداع دانش آموزان گرچکی با شهید گمنام + فیلم


قرچک – ایرنا – همزمان با سالروز شهادت اولین اختر آسمان امامت و ولایت حضرت علی (ع)، دانش آموزان دختر شهرستان قرچک با پیکر یکی از شهدای گمنام هشت ساله وداع کردند. دفاع مقدس


منبع: https://www.irna.ir/news/85080337/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B1%DA%86%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%DA%AF%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85