واکنش سفیر روسیه در چین درباره ارسال تانک‌های آلمانی به اوکراین


تهران- ایرنا- سفیر روسیه در پکن با اشاره به برنامه برخی کشورهای غربی برای ارسال تسلیحات بیشتر به اوکراین گفت: تانک‌های آلمانی پیش از این در خاک روسیه حاضر شده بودند؛ امیدوارم برلین فراموش نکند که اوضاع چه طور به پایان رسید. اعتقاد دارم که این بار مردم ما همچنان در آزمون مقاومت، پیروز خواهند شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85041359/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86