واکسن محصور شده در نانوذرات سلامت حیوانات را بهبود می بخشد


تهران – ایرنا – دکتر آزیتا حدادی، استادیار دانشکده داروسازی و تغذیه دانشگاه ساسکاچوان کانادا و همکارانش نشان داده اند که استفاده از نانوذرات برای کپسوله کردن واکسن ها باعث بهبود کارایی واکسن در گاو می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85078233/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D8%AF