والدین با طرح توقعات بالا دانش‌آموزان را در معرض اضطراب قرار ندهند


اردبیل – ایرنا – معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل با تشریح تفاوت‌های آزمون نهایی امسال با سال‌های قبل به والدین توصیه کرد به جای مقایسه کردن و طرح انتظارات و توقعات بالا کمک کنند دانش‌آموزان با آرامش در آزمون‌ها شرکت کنند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85114415/%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1