واریز شگفتانه به حساب معلمان تعطیلات را برایشان خوش کرد!

​​درپی اعتراض اخیر معلم ها به تعویق حقوق ها در سال گذشته و نحوه رتبه بندی، احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت نامه ای به معاون رییس جمهور نوشته است. – به گزارش منیبان، رتبه بندی معلمان دغدغه ای دیگر در حوزه آموزش و پرورش است که پس از گذشت حدود …
منبع خبر: منیبان
دسته بندی خبر: سیاسی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020532339383322624/%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D8%B4%DA%AF%D9%81%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%B4-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%21