واریزی 10 میلیون تومانی به حساب معلمان/ آموزش و پرورش تایید کرد

واریزی 10 میلیون تومانی به حساب معلمان/ آموزش و پرورش تایید کرد مجتبی هاشمی سرپرست مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش درباره تشکیل کارگروه موارد خاص رتبه بندی معلمان گفت: – مجتبی هاشمی سرپرست مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت …
منبع خبر: سانا پرس
دسته بندی خبر: سیاسی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020501690520868864/%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%2F-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF