واریزی بزرگ به حساب معلمان بازنشسته تا روزهای آینده

وزیر آموزش و پرورش در خصوص مطالبه پرداخت پاداش بازنشستگان تصریح کرد: امسال به سازمان برنامه پیشنها دادم پاداش را در بودجه دستگاه بگذارند. برای این امر 5. – به گزارش آرمان ملی آنلاین به نقل از ایسنا: رضامراد صحرایی در نشست صمیمی دبیران کل تشکل های فرهنگیان با وزیر آموزش …
منبع خبر: آرمان ملی
دسته بندی خبر: اجتماعی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021100955748046848/%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%AA%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87