واریزی بزرگ برای معوقات معلمان بازنشسته

​یک نماینده مجلس از پرداخت 4300 میلیارد تومان بدهی آموزش و پرورش به صندوق بازنشستگی برای اعمال رتبه بندی در حقوق معلمان بازنشسته 1400 و 1401 خبر داد. – به گزارش زنهار، قانون رتبه بندی معلمان با هدف افزایش کیفیت در مدارس کشور و حمایت بیشتر از معلمان با شاخص هایی همچون توانمندی …
منبع خبر: زنهار نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020513356673394688/%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D9%87