واحدها و رشته‌های دانشگاه آزاد ساماندهی می‌شوند/۴۶درصد رشته‌ها نیازمند بررسی مجدد هستند

رئیس دانشگاه آزاد از ساماندهی رشته‌ها و واحدهای این دانشگاه خبر داد و گفت: حدود ۴۶ درصد رشته‌های ما نیازمند بررسی هستند .

به گزارش ایسنا، دکتر دکتر محمدمهدی طهرانچی در جلسه ۳۸۸ شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی با ارائه گزارشی از برنامه‌های آتی این دانشگاه، درباره چگونگی ساماندهی واحدها و رشته‌ها در دانشگاه آزاد اسلامی توضیحاتی را ارائه داد.

وی با اشاره به مصوبه ۸۲۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی  که در سال ۱۳۹۹ توسط رئیس جمهور وقت ابلاغ شده است، اظهار کرد: در این مصوبه مأموریت‌گرایی در دستور کار نظام آموزش عالی قرار گرفته و وزارتین را از دانشگاه آزاد اسلامی جدا و دانشگاه آزاد را موظف کرده تا سند مأموریت خود را براساس آمایش استخراج و به شورای انقلاب فرهنگی جهت تصویب ارائه نماید. بنابراین این موضوع جزء اهداف اصلی ما است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تصریح کرد: همچنین در پی ابلاغیه ۹ اردیبهشت سال ۱۳۹۹ مقام معظم رهبری به رئیس هیئت‌امنای دانشگاه، موظف شدیم برنامه پنج ساله‌ای آماده کنیم که راهبردی و عملیاتی باشد، این برنامه پس از تدوین برای شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز ارسال شد.

دکتر طهرانچی گفت: در بیانیه و مأموریت برنامه ۵ ساله دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه یک شبکه علمی، تربیتی و فرهنگی تعریف شده که باید در راستای توسعه جغرافیای خود به صورت یکپارچه فعالیت کند و این برنامه به تأیید هیئت‌امنای دانشگاه آزاد نیز رسیده است.

وی افزود: ۱۰ بسته کاری در سند دانشگاه وجود دارد که آمایش بر مبنای بسته ارتقای کیفیت و کارآمدی تحصیلی صورت می‌گیرد. بر این اساس ساختار مأموریت‌گرایی واحدها مشخص می‌شود، برای این ساختار چهار گام درنظر گرفته‌ ایم، گام‌ها از کلیات آغاز و به آمایش، بازطراحی، صورت‌بندی آموزش و آمایش دانشگاه و بازمهندسی رشته‌ها ختم می‌شود.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تأکید کرد: سامانه آمایش در دانشگاه آزاد اسلامی راه‌اندازی شده و این سامانه با تمام اطلاعات جامع کشور مرتبط است، این سامانه یک پیشخوان مدیریتی دارد که در سطح استان‌ها و شهرستان‌ها تکمیل می‌شود.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی افزود: تحلیل وضعیت دانشجویان اعم از دانشجوی دانشگاه آزاد یا دولتی در سامانه فوق قابل مشاهده است و تیم‌هایی در استان‌ها طی یک سال و نیم گذشته روی این سامانه کار کردند و سند آمایش دانشگاه آزاد اسلامی شکل گرفت.

دکتر طهرانچی تشریح کرد: در این سامانه داده‌های اقتصادی استان احصاء شده و نکته مهم‌تر اینکه وضعیت استان براساس محورهای حوزه تولید ناخالص داخلی مبتنی بر آمار رسمی کشور دسته‌بندی شده است، چراکه وقتی در مرحله بعد سراغ رشته‌ها می‌رویم باید شناخت کاملی از تولید ناخالص داخلی استان‌ها و حتی شهرستان‌ها داشته باشیم.
 
وی متذکر شد: درست است که دانشگاه آزاد در ۴۰۰ شهر نمایندگی دارد، اما این ۴۰۰ شهر برای تعیین مأموریت زیاد و از سویی تعداد ۳۱ استان هم کم بود؛ چراکه رفتار استان‌ها یکسان نیست و کار مفصلی با نام ناحیه‌بندی را انجام داده ایم که بر مبنای سه شاخص اصلی مشابهت ارزش‌ها، نزدیکی فضای جغرافیایی و ویژگی‌های مشابه ماموریتی تحلیل و نهایی شده است.‌ در این زمینه به ۱۵ شاخص رسیدیم که باید کشور را بر این اساس ناحیه بندی نمود.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی افزود: برای هر ناحیه وضعیت و مأموریت را در سه حوزه علمی و پژوهشی، علمی و فناوری و علمی و مهارتی تقسیم‌بندی کرده‌ایم، شناخت حوزه‌ها به‌صورت درونی و بیرونی انجام شد و از سویی باید جنبه منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی آن‌ها را نیز تعیین می‌کردیم تا مشخص شود که برای هر ناحیه چه رفتاری را در پیش گیریم.

دکتر طهرانچی تشریح کرد: بنابراین ۸۱ ناحیه در کشور داریم که ۲۷درصد در خوشه علمی-پژوهشی و ۳۰درصد در خوشه علمی-فناوری قرار گرفته و ۴۳درصد در خوشه علمی-مهارتی خواهند بود.

وی ادامه داد:‌ بحث سوم رشته‌های دانشگاه آزاد است، هدف ما از رشته‌ها بازمهندسی، توزیع متوازن و آموزش‌محور منابع در دانشگاه آزاد اسلامی است. در این زمینه دو شاخص اقبال اجتماعی و مطلوبیت آمایشی. را تعریف کردیم.

به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی، دکتر طهرانچی عنوان کرد: آنجا که مطلوبیت آمایشی و اقبال اجتماعی متوسط و ضعیف باشد، نام رشته «غیرپویا» نام می‌گیرد و دانشگاه باید با این قبیل از رشته‌ها خداحافظی کند، یعنی برای اینکه رشته‌ای را نگه داریم یا تعطیل کنیم می‌گوییم کدام رشته یکی از این چهار وجه را دارد و تقریبا ۱۰ درصد رشته‌های ما مطلوبیت اقتضایی و حدود ۱۷ درصد رشته‌ها جذابیت اجتماعی دارد و ۴۶ درصد رشته های دانشگاه نیازمند بررسی هستند، یعنی به این رشته‌ها نیاز داریم، اما مردم رجوع به این رشته‌ها ندارند.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402071208110/%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF-%DB%B4%DB%B6%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7