هیچ‌گونه سرقت اطلاعات آموزشی در حمله به سامانه آموزشیار صورت نگرفت

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گفت: خوشبختانه مشکلات ناشی از حمله به سامانه آموزش یار برطرف شدو با تلاش‌های صورت‌گرفته، تا امروز نزدیک ۴۵۰ هزار نفر از ۱.۳ میلیون نفر دانشجو توانستند در این سامانه ثبت‌نام کنند و در هفته پیشرو ثبت‌نام دانشجویان برای ترم جدید به پایان خواهد رسید.

محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در گفت‌وگو با ایسنا، سامانه آموزشیار در هفته گذشته تحت حملات ddos قرار گرفت و در هفته گذشته دانشجویان برای انتخاب واحد دچار مشکلات شدند، خوشبختانه این مشکل با تلاش‌های صورت‌گرفته برطرف شد.

وی با بیان اینکه مخالفان و دشمنان مردم ایران همواره به دنبال ضربه‌زدن به منافع عمومی کشور هستند، بیان کرد: با وجود حمله به سامانه آموزشیار هیچ‌گونه سرقت اطلاعات آموزشی صورت نگرفت و تمام اطلاعات دانشجویان همچون گذشته محفوظ ماند. در این‌گونه از حملات با ایجاد بار کاذب بر سامانه آموزشیار مانع از ورود دانشجویان برای انتخاب واحد بود.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی بیان کرد: استفاده از فضای اینترنت علاوه بر افزایش سرعت ثبت اطلاعات، مشکلاتی مانند حملات الکترونیکی را نیز دارد که با صبوری می‌توان از این مشکلات عبور کرد.

وی با بیان اینکه تا امروز نزدیک ۴۵۰ هزار نفر از ۱.۳ میلیون نفر دانشجو توانستند در سامانه آموزشیار ثبت‌نام کنند، گفت: در هفته پیشرو ثبت‌نام دانشجویان برای ترم جدید به پایان خواهد رسید.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402111410496/%D9%87%DB%8C%DA%86-%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA