هوش مصنوعی نقض هنجارهای اجتماعی را تشخیص می‌دهد


تهران- ایرنا- محققان یک سامانه هوش مصنوعی (AI) ساخته‌اند که می‌تواند نقض هنجارهای اجتماعی را شناسایی کند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85180804/%D9%87%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B6-%D9%87%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF