هوش مصنوعی درهای بسته پزشکی را باز می‌کند؟


تهران- ایرنا- دانش بشر در همه حوزه‌ها به سرعت در حال پیشرفت است. فناوری‌های نوین مثل هوش مصنوعی زندگی بشر را در همه حوزه‌ها از جمله پزشکی عوض کرده‌اند اما آیا این پیشرفت‌ها می‌تواند آینده خدمات تشخیصی و درمانی را تغییر دهد؟ نقش پزشکان در این آینده چگونه خواهد بود؟

منبع: https://www.irna.ir/news/85092264/%D9%87%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF