هوش مصنوعی به تشخیص سرطان سینه کمک می کند


تهران – ایرنا – پیشرفت‌های هوش مصنوعی ممکن است به پزشکان در تشخیص سرطان سینه کمک کند که ممکن است با تشخیص اولیه مورد توجه قرار نگیرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85054540/%D9%87%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%87-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF