هنگامه شکل‌گیری سنگ‌بنای موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان فارس ؛ از اکنون آغاز کنید


شیراز – ایرنا – روزهای پایانی شهریور که فرا می‌رسد، بوی ماه مدرسه مشام را پرمی‌کند و شوق فرارسیدن بهار تحصیلی جو غالب خانواده‌ و جامعه می‌شود اما شوق والدین برای روانه کردن فرزندشان به مدرسه با بیم وامیدهایی نیز همراه است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85225185/%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%DA%A9%D9%84-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D8%B2