هنرمندان تئاتر چالوس صاحب سالن می شوند

مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان مازندران گفت: با توجه اینکه با شهرداری و شورای شهر چالوس تا حدود 90 درصد توافقاتی رسیدیم، انتظار داریم باقیمانده آن هم حل شود تا بتوانیم مکان مناسبی را در قالب تهاتر در اختیار هنرمندان قرار دهیم. – به گزارش خبرگزاری موج مازندران، حسین جوادی …
منبع خبر: موج
دسته بندی خبر: فرهنگی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020218569611341824/%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%DA%86%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3-%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF