هنرستان‌های جوار صنایع، نیروی انسانی مورد نیاز هرمزگان را تامین کنند


بندرعباس – ایرنا – استاندار هرمزگان با اشاره به راه‌اندازی هنرستان‌های جوار صنایع در شهرستان‌های مختلف استان در سال تحصیلی جدید گفت: باید این هنرستان‌ها در هماهنگی کامل با صنعت مرتبط باشند و با آموزش سرفصل‌های مورد نیاز صنایع بتوانند نیروی انسانی مورد نیاز استان را تامین کنند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85086121/%D9%87%D9%86%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86