هم میهن نوشت: مهمترین مشکل نظام آموزشی ما ایدئولوژیک بودن است

مهمترین مشکل نظام آموزشی ما ایدئولوژیک بودن است که منجر به تسلط تفکری می شود که وزرایش نمی توانند مسائل آموزش و پرورش را درک کرده و برای حل آن چاره اندیشی کنند. – به گزارش شفقنا، افشین امیر شاهی سردبیر هم میهن آنلاین در مطلبی با عنوان وزیر محوری در آموزش و پرورش در روزنامه …
منبع خبر: شفقنا
دسته بندی خبر: سیاسی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020601151938582528/%D9%87%D9%85-%D9%85%DB%8C%D9%87%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%3A-%C2%AB%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86