همایش ملی روان درمانی در اردبیل برگزار شد


اردبیل – ایرنا – دومین همایش ملی روان درمانی به منظور تاثیرگذاری بیشتر دانشگاه بر حل مسائل و ناهنجاری‌های اجتماعی، با شرکت صاحب‌نظران و متخصصان امر و بررسی مقالات معتبر در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85138967/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF