هفت دانشگاه کشور به رتبه بندی کیو اس ۲۰۲۴ راه یافتند/ ارتقای رتبه همه دانشگاه‌های ایرانی


شیراز – ایرنا – رییس موسسه استنادی علوم جهان اسلام از انتشار نتایج رتبه بندی کیو اس ۲۰۲۴ خبر داد و گفت: هفت دانشگاه از کشور ایران در جمع یک هزار و ۴۹۷ دانشگاه برتر دنیا در این نظام رتبه‌بندی جای گرفتند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85158898/%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D9%88-%D8%A7%D8%B3-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B4-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C