هشدار وزیر آموزش وپرورش دولت روحانی نسبت به تحقیر کردن معلمان

در سال های اخیر بسیار تحقیر شدیم. تحقیر معلمان، بر شاخ نشستن و از بن بریدن است. عزت ما عزت نسل نو است، عزت ملی است. – اعتمادآنلاین روزنامه اطلاعات در یادداشتی به قلم وزیر آموزش وپرورش دولت حسن روحانی هشدار داد تحقیر معلمان، بر شاخ نشستن و از بن بریدن است. به گزارش اطلاعات، …
منبع خبر: اعتماد آنلاین
دسته بندی خبر: سیاسی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020218405829660672/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%C2%AB%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D8%B1%C2%BB-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86