هشدار دانشمندان درباره خطرات تغییرات آب‌وهوایی برای تامین غذا


تهران- ایرنا- همزمان با هشدار سازمان ملل درباره «آینده ضدآرمان‌شهری»‌ در صورت عدم اقدام فوری،‌ یک مطالعه جدید، احتمال شکست‌های بزرگ در زمینه برداشت محصولات کشاورزی ناشی از تغییرات آب و هوایی را مورد تاکید قرار داده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85160905/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%A8-%D9%88%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%BA%D8%B0%D8%A7